Chrońmy naturę – Ekokonferencja w Wyszogrodzie

„Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenia negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego” – pod takim hasłem w dniu 21 września 2017 r. w Wyszogrodzie odbyła się wojewódzka konferencja naukowa organizowana w ramach projektu realizowanego przez Powiat Płocki przy wsparciu środków unijnych. 
Głównym celem spotkania było podsumowanie działań realizowanych w ramach powyższej inicjatywy, jak również przybliżenie wiedzy z zakresu różnorodności biologicznej. Dzięki zróżnicowanemu gronu prelegentów i szerokiemu doborowi tematów możliwe było spojrzenie na poruszaną problematykę z bardzo różnych perspektyw. Konferencja kierowana była do przedstawicieli różnych środowisk  samorządowych i pedagogicznych, organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń, gospodarstw agroturystycznych.
Wojewódzką konferencję naukową otworzyła Wicestarosta Iwona Sierocka, a następnie informacji dostarczali: Dyrektor Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Dorota Zakrzewska, Nadleśniczy Nadleśnictwa Płock Marek Suchodolski, dr Maria Palińska, Prezes Fundacji Młodzi Razem Iwona Marczak, przedstawiciel Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego Ludwik Ryncarz.
Oprócz wygłoszonych referatów na temat ochrony różnorodności biologicznej
oraz możliwościach realizowania inicjatyw lokalnych na terenie powiatu płockiego, osoby prowadzące poszczególne sesje konferencyjne uzupełniały kwestie poruszane
w prezentacjach własnymi komentarzami. Konferencja wykazała szeroki wachlarz zagadnień wiążących się z celem projektu, a także ujawniła dalszą konieczność zacieśniania współpracy osób i instytucji zajmujących się tymi zagadnieniami. Powiat Płocki zapoczątkował taką inicjatywę zapraszając do współpracy Nadleśnictwo Płock i Nadleśnictwo Łąck, dzięki czemu możliwe jest wspólne kreowanie i prepagowanie zagadnień związanych
z bioróżnorodnością na szerszą skalę.
W praktyce wspólnie podejmowane działania w postaci podniesienia świadomości społecznej w zakresie form ochrony przyrody. Koniecznym jest co potwierdziła konferencja podejmowanie kolejnych inicjatyw w szerszej kooperacji.
Podczas konferencji zaprezentowano również wystawę prac fotograficznych laureatów konkursu realizowanego w ramach projektu. Powiat Płocki zaprasza do udziału kolejnej edycji konkursu fotograficznego w następnym roku kalendarzowym.