Sęp płowy został pacjentem zmodernizowanego schroniska dla dzikich zwierząt w Miszewie Murowanym!

„Modernizacja schroniska dla dzikich zwierząt w Miszewie Murowanym” jest jednym z zadań projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływana ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie Powiatu Płockiego” przeprowadzanego przez Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Starostwa Powiatowego w Płocku. Zmodernizowany ośrodek pozwala przyjąć zdecydowanie większą ilość zwierząt, a także w profesjonalny sposób zadbać o zdrowie swoich pacjentów.

W ramach zadania zadbano nie tylko o samo wyposażenie schroniska, ale także o obszar wokół samego budynku, którym na co dzień zarządza Nadleśnictwo Płock. Zagospodarowano niewykorzystane do tej pory tereny, dzięki czemu powstały specjalne woliery dla dzikich ptaków, a także boksy dla innych gatunków zwierząt. Nie zapomniano również o walorach edukacyjnych dla osób odwiedzających te piękne tereny. Powstała tzw. ścieżka przyrodnicza wyposażona w tablice dydaktyczne o istotnym znaczeniu wychowawczym. Opisują one polską faunę i florę. Dodatkowo w naturalne środowisko zostały wkomponowane budki dla ptaków i nietoperzy, a także karmniki czy paśniki dla saren. Sam ośrodek leczniczy w tym punkt weterynaryjny został zaopatrzony w stół operacyjny i narzędziowy, klatki transportowe, a także specjalne lampy. Takie warunki pozwalają przyjmować większą ilość zwierząt, a przede wszystkim dają możliwości do skuteczniejszego i szybszego niesienia pomocy.

W ostatnich dniach do ośrodka trafił nietypowy pacjent, którego obecności nikt nie mógł się spodziewać. Na obszarze Leśnictwa Mościska natrafiono na wycieńczonego sępa płowego, który na terytorium Polski występował przeszło 100 lat temu. Padlinożercę szybko przetransportowano do schroniska i natychmiast objęto odpowiednią opieką.

Sępy płowe objęte są ścisłą ochroną, a ostatni ich lęg na terytorium naszego kraju został odnotowany w 1914 roku w Pieninach. W poprzednich latach można było zaobserwować pojedyncze przypadki podróżowania sępów płowych nad Europą Centralną i Wschodnią w tym również nad Polską, natomiast nie kończyły się one zatrzymaniem na dłuższy czas. Pojawienie się tego gatunku ptaka można uznać za sensację ornitologiczną.