Kolejne nasadzenia w powiecie płockim

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Starostwa Powiatowego w Płocku pragnie poinformować, iż z dniem 16.09.2019 r. zakończono realizację zadnia pn. „Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu oraz uzupełnienia nasadzeń na terenie Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie oraz Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zadanie realizowano w ramach Konkursu „Zadania z zakresu ochrony przyrody” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W roku 2019 do realizacji zadania przeznaczono teren o łącznej powierzchni 3,7 ha znajdujący się na obszarze użytkowanym przez DPS Koszelew oraz DPS Brwilno. Zakres realizacji prac objął pielęgnację drzew w ilości 208 szt., założenie zostanie 13 szt. wiązań elastycznych oraz wykonanie nasadzeń w ilości 296 szt. roślin wieloletnich. Dosadzenia pozwoliły uzupełnić kompozycje terenu wokół obiektów. Przyczyniły się do poprawy walorów krajobrazowych oraz wizualno–estetycznych obszaru objętego zadaniem. Przeprowadzone prace rewaloryzacyjne pozwoliły na przywrócenie świetności terenu wokół przedmiotowych jednostek. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej WFOŚiGW w Warszawie www.wfosigw.pl , na której znajdziecie Państwo aktualne informacje, na temat możliwości dofinansowania zadań z zakresu ochrony przyrody.