Zakończenie realizacji zadania

Powiat Płocki informuje, iż z dniem 18.11.20219 r. zakończono realizację zadania „Ochrona bioróżnorodności w powiecie płockim. Wykonanie i doposażenie ścieżek do prowadzenia edukacji środowiskowej” realizowanego w ramach Konkursu „Zadania z zakresu edukacji ekologicznej” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zadanie dotyczyło wykonania i doposażenia trzech ścieżek do prowadzenia edukacji środowiskowej oraz przeprowadzenia dodatkowych zajęć terenowych ze specjalistami z dziedzin ekologicznych. Podczas prowadzonych warsztatów specjaliści przekazali  wiedzę  o gatunkach fauny i flory z uwzględnieniem gatunków objętych ochroną czynną na obszarze zachodnio-północnego Mazowsza. Czytaj dalej Zakończenie realizacji zadania