Zakończenie realizacji zadania

Powiat Płocki informuje, iż z dniem 18.11.20219 r. zakończono realizację zadania „Ochrona bioróżnorodności w powiecie płockim. Wykonanie i doposażenie ścieżek do prowadzenia edukacji środowiskowej” realizowanego w ramach Konkursu „Zadania z zakresu edukacji ekologicznej” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zadanie dotyczyło wykonania i doposażenia trzech ścieżek do prowadzenia edukacji środowiskowej oraz przeprowadzenia dodatkowych zajęć terenowych ze specjalistami z dziedzin ekologicznych. Podczas prowadzonych warsztatów specjaliści przekazali  wiedzę  o gatunkach fauny i flory z uwzględnieniem gatunków objętych ochroną czynną na obszarze zachodnio-północnego Mazowsza.

Zgodnie z założeniami zadania  utworzono trzy ścieżki do prowadzenia edukacji środowiskowej, poprzez:

  •  wykonanie 16 sztuk infrastruktury terenowej, tj. poziomych tablic edukacyjnych – 6 szt. w Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie, 6 szt. Środowiskowym Domu Samopomocy w Wyszogrodzie oraz 4 szt. w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie,
  • zakupiono materiał nasadzeniowy 25 różnorodnych gatunków roślin wieloletnich, który zagospodarowano w 8 strefach o średnicy ok. 2 m, po 48 szt. na każdą strefę, w sumie nasadzono 384 szt. roślin wieloletnich – 4 strefy w Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie oraz 4 strefy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wyszogrodzie,
  • przeprowadzono 30 godzin warsztatów dla 216 uczestników.

Główną grupą docelową byli pensjonariusze Domów Pomocy Społecznej w  Brwilnie i Zakrzewie oraz uczestnicy zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszogrodzie.

Utworzone w ramach zadania ścieżki przyrodnicze przybliżyły społeczności lokalnej  wiadomości o gatunkach fauny i flory z uwzględnieniem gatunków objętych ochroną czynną, ochrony środowiska. Tym samym zadanie pozwoliło na poznanie warunków oraz zasad ochrony bioróżnorodności na terenie województwa mazowieckiego.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej WFOŚiGW w Warszawie http://wfosigw.pl/ , na której znajdziecie Państwo aktualne informacje, na temat możliwości dofinansowania przedsięwzięć związanych z edukacją ekologiczną.