Starosta: „Stwórzmy modę na Skrwę i Ziemię Płocką”! [SPŁYW KAJAKOWY]

Malowniczo wijąca się rzeka, mnóstwo zieleni, cisza, spokój, relaks… Uczestnicy spływu kajakowego rzeką Skrwą, który odbył się 22 czerwca, z pewnością jeszcze przez długi czas będą mieli co wspominać. Inni mogą już pójść w ich ślady.

Starostwo Powiatowe w Płocku zaprosiło mieszkańców na spływ z okazji wytyczenia szlaku turystycznego w Dolinie Skrwy na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego. Jest to jedno z zadań dofinansowanego z funduszy unijnych projektu „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie Powiatu Płockiego”.

Czytaj dalej Starosta: „Stwórzmy modę na Skrwę i Ziemię Płocką”! [SPŁYW KAJAKOWY]

Konkurs fotograficzny rozstrzygnięty. Oto laureaci!

W piątek 9 czerwca, w Leśniczówce Brwilno, miało miejsce uroczyste wręczenie nagród dla laureatów ekologicznego konkursu fotograficznego, zorganizowanego przez Powiat Płocki.

W wydarzeniu wzięli udział m.in. Starosta Płocki Mariusz Bieniek wraz z dyrekcją Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Starostwa Powiatowego w Płocku. Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, zgłoszonych zostało blisko 480 prac fotograficznych!

Czytaj dalej Konkurs fotograficzny rozstrzygnięty. Oto laureaci!

Szkolenia dla mieszkańców powiatu płockiego w zakresie edukacji ekologicznej oraz prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000

Wykonawca szkolenia JSC Consulting Jadwiga Szatkowska zaprasza w imieniu Starosty Płockiego mieszkańców powiatu płockiego na szkolenie pn. „Szkolenia dla mieszkańców powiatu płockiego w zakresie edukacji ekologicznej oraz prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000”

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działanie 5.4 „Ochrona bioróżnorodności”. Czytaj dalej Szkolenia dla mieszkańców powiatu płockiego w zakresie edukacji ekologicznej oraz prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000