Działania

W latach 2016 – 2019  w ramach Projektu  zostaną przeprowadzone działania:

 • Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji nad Jeziorem Łąckim Dużym
 • Modernizacja szlaków turystyczno rekreacyjnych Nadleśnictwa Płock
 • Organizacja nowych tras turystycznych wzdłuż brzegów rzeki Wisły
 • Wytyczenie szlaku turystycznego w Dolinie Skrwy na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego
 • Stworzenie potencjalnych stanowisk lęgowych dla chronionych i rzadkich gatunków awifauny i fauny
 • Utworzenie portalu edukacji ekologicznej
 • Szkolenia w zakresie edukacji ekologicznej i prowadzenia działalności gospodarczej na Obszarach Natura 2000
 • Opracowanie i wydanie materiałów edukacyjnych dla społeczności
 • Założenie mini ogrodów botanicznych przy placówkach oświatowych (Wyszogród, Gąbin, Płock)
 • Zaprojektowanie i organizacja stałych wystaw ekologicznych „Wokół Nasion” w obiekcie Wyłuszczarni Szyszek na terenie Nadleśnictwa Łąck oraz Muzeum Wisły w Wyszogrodzie
 • Zaprojektowanie i założenie Lasu Dendrologicznego na terenie Nadleśnictwa Łąck
 • Modernizacja istniejącego schroniska dla dzikich zwierząt w Miszewie Murowanym
 • Wykarczowanie gatunków inwazyjnych na obszarze Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego
 • Zorganizowanie i przeprowadzenie imprez edukacyjno- promocyjnych
 • Przygotowanie dokumentacji przetargowej w tym przeprowadzenie konkursu architektonicznego

Prezentacja multimedialna do pobrania (kliknij)