Zakończenie realizacji zadania

Powiat Płocki informuje, iż z dniem 18.11.20219 r. zakończono realizację zadania „Ochrona bioróżnorodności w powiecie płockim. Wykonanie i doposażenie ścieżek do prowadzenia edukacji środowiskowej” realizowanego w ramach Konkursu „Zadania z zakresu edukacji ekologicznej” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zadanie dotyczyło wykonania i doposażenia trzech ścieżek do prowadzenia edukacji środowiskowej oraz przeprowadzenia dodatkowych zajęć terenowych ze specjalistami z dziedzin ekologicznych. Podczas prowadzonych warsztatów specjaliści przekazali  wiedzę  o gatunkach fauny i flory z uwzględnieniem gatunków objętych ochroną czynną na obszarze zachodnio-północnego Mazowsza. Czytaj dalej Zakończenie realizacji zadania

Kolejne nasadzenia w powiecie płockim

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Starostwa Powiatowego w Płocku pragnie poinformować, iż z dniem 16.09.2019 r. zakończono realizację zadnia pn. „Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu oraz uzupełnienia nasadzeń na terenie Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie oraz Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zadanie realizowano w ramach Konkursu „Zadania z zakresu ochrony przyrody” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W roku 2019 do realizacji zadania przeznaczono teren o łącznej powierzchni 3,7 ha znajdujący się na obszarze użytkowanym przez DPS Koszelew oraz DPS Brwilno. Zakres realizacji prac objął pielęgnację drzew w ilości 208 szt., założenie zostanie 13 szt. wiązań elastycznych oraz wykonanie nasadzeń w ilości 296 szt. roślin wieloletnich. Dosadzenia pozwoliły uzupełnić kompozycje terenu wokół obiektów. Przyczyniły się do poprawy walorów krajobrazowych oraz wizualno–estetycznych obszaru objętego zadaniem. Przeprowadzone prace rewaloryzacyjne pozwoliły na przywrócenie świetności terenu wokół przedmiotowych jednostek. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej WFOŚiGW w Warszawie www.wfosigw.pl , na której znajdziecie Państwo aktualne informacje, na temat możliwości dofinansowania zadań z zakresu ochrony przyrody.

Dzień w gminie Łąck. Atrakcje, piękne miejsca, wyjątkowi ludzie

Środa, 5 czerwca, upłynęła mieszkańcom gminy Łąck w towarzystwie redaktorów z Radia Płock FM. To nowy cykl Radia, który ma przybliżyć płocczanom i turystom urokliwe miejscowości położone w pobliżu miasta.

Radiowcy już od rana rozstawili swój namiot w pobliżu Urzędu Gminy, wzbudzając zainteresowanie przechodniów. Słuchaczy Radia przywitał Wójt Gminy Łąck Zbigniew Białecki, który opowiedział o gminie i jej atrakcjach.

Wóz transmisyjny Radia przez cały dzień przemieszczał się po różnych miejscowościach gminy. Szczegóły można znaleźć m.in. na profilu Facebookowym Radia Płock FM: https://www.facebook.com/radioplockfm/

Jednym z ważniejszych miejsc, które odwiedzili redaktorzy, była Wyłuszczarnia Nasion w Łącku. Miało tu miejsce otwarcie stałej wystawy „Wokół nasion”.

Wystawę tę, we współpracy merytorycznej z Nadleśnictwem Łąck, przygotował Powiat Płocki. To już druga stała ekspozycja zorganizowana w ramach projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego”, współfinansowanego
w ramach Osi Priorytetowej V Gospodarka przyjazna środowisku Działania 5.4 Ochrona bioróżnorodności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Czytaj więcej

Plebiscyt „Z Tumskiego Wzgórza”. Nasze inwestycje też nominowane!

Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji nad Jeziorem Łąckim Dużym, a także pierwsze obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej w Powiecie Płockim i uhonorowanie pamiątkową tablicą ks. Stanisława Bornińskiego. To tylko dwie propozycje, na które można już głosować w plebiscycie Tygodnika Płockiego. Jesteśmy z nich wyjątkowo dumni!

Czytaj dalej Plebiscyt „Z Tumskiego Wzgórza”. Nasze inwestycje też nominowane!