Dzień w gminie Łąck. Atrakcje, piękne miejsca, wyjątkowi ludzie

Środa, 5 czerwca, upłynęła mieszkańcom gminy Łąck w towarzystwie redaktorów z Radia Płock FM. To nowy cykl Radia, który ma przybliżyć płocczanom i turystom urokliwe miejscowości położone w pobliżu miasta.

Radiowcy już od rana rozstawili swój namiot w pobliżu Urzędu Gminy, wzbudzając zainteresowanie przechodniów. Słuchaczy Radia przywitał Wójt Gminy Łąck Zbigniew Białecki, który opowiedział o gminie i jej atrakcjach.

Wóz transmisyjny Radia przez cały dzień przemieszczał się po różnych miejscowościach gminy. Szczegóły można znaleźć m.in. na profilu Facebookowym Radia Płock FM: https://www.facebook.com/radioplockfm/

Jednym z ważniejszych miejsc, które odwiedzili redaktorzy, była Wyłuszczarnia Nasion w Łącku. Miało tu miejsce otwarcie stałej wystawy „Wokół nasion”.

Wystawę tę, we współpracy merytorycznej z Nadleśnictwem Łąck, przygotował Powiat Płocki. To już druga stała ekspozycja zorganizowana w ramach projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego”, współfinansowanego
w ramach Osi Priorytetowej V Gospodarka przyjazna środowisku Działania 5.4 Ochrona bioróżnorodności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Czytaj więcej

Plebiscyt „Z Tumskiego Wzgórza”. Nasze inwestycje też nominowane!

Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji nad Jeziorem Łąckim Dużym, a także pierwsze obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej w Powiecie Płockim i uhonorowanie pamiątkową tablicą ks. Stanisława Bornińskiego. To tylko dwie propozycje, na które można już głosować w plebiscycie Tygodnika Płockiego. Jesteśmy z nich wyjątkowo dumni!

Czytaj dalej Plebiscyt „Z Tumskiego Wzgórza”. Nasze inwestycje też nominowane!

Festyn ekologiczny „Różnorodność biologiczna to życie”

„Różnorodność biologiczna to życie” pod takim hasłem 29 września 2018 roku w Wyszogrodzie Starosta Płocki Mariusz Bieniek zorganizował dla mieszkańców Powiatu Płockiego oraz turystów festyn ekologiczny. Organizacja festynu to kolejne z wielu zadań zrealizowanych w ramach projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego” współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej V Gospodarka przyjazna środowisku Działania 5.4 Ochrona bioróżnorodności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.

Czytaj dalej Festyn ekologiczny „Różnorodność biologiczna to życie”

Nowa wystawa w Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej

W minioną sobotę przedstawiciele Powiatu Płockiego Mariusz Bieniek – Starosta Płocki, Apolinary Gruszczyński – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Dorota Zakrzewska – Dyrektor Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Krzysztof Olejnicki – Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich wraz z przedstawicielami Muzeum Mazowieckiego w Płocku Oddział Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej Tomaszem Kordalą Zastępcą Dyrektora Muzeum Mazowieckiego w Płocku, Zdzisławem Leszczyńskim Kierownikiem Oddziału Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej oraz Janem Boszko Burmistrzem Miasta i Gminy Wyszogród otworzyli nową ekspozycję w Muzeum.

Czytaj dalej Nowa wystawa w Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej