Szkolenia dla mieszkańców powiatu płockiego w zakresie edukacji ekologicznej oraz prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000

Wykonawca szkolenia JSC Consulting Jadwiga Szatkowska zaprasza w imieniu Starosty Płockiego mieszkańców powiatu płockiego na szkolenie pn. „Szkolenia dla mieszkańców powiatu płockiego w zakresie edukacji ekologicznej oraz prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000”

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działanie 5.4 „Ochrona bioróżnorodności”.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom szkolenia wiedzy w zakresie ochrony środowiska naturalnego, bioróżnorodności powiatu płockiego, pokazanie walorów przyrodniczych powiatu płockiego, w tym obszarów Natura 2000 oraz zasad prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach chronionych.

Nabór na szkolenia rozpoczyna się w dniu 09.03.2017 roku. Zgłoszenia przyjmowane są w Biurze Wykonawcy szkolenia w Płocku ul. Wyszogrodzka 98C oraz przez e-mail sekretariat@biurojsc.pl,

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Wykonawcy oraz na stronie internetowej Wykonawcy szkolenia www.biurojsc.pl, w Biurze Projektu tj. w budynku Starostwa Powiatowego, ul. Bielska 59, 09 – 400 Płock, IV piętro pok. 423 oraz na stronach internetowych: http://powiat-plock.pl/cms/21157 i http://ekoinicjatywa-powiatplock.pl

Informacja telefoniczna: Biuro Wykonawcy szkolenia: 24 2642626

Organizator szkoleń: Powiat Płocki.

Szkolenia odbywać się będą w dni powszednie oraz w soboty w godzinach od 8.00 do 16.00 w sali szkoleniowej w Płocku przy ul. Wyszogrodzka 98C (róg ul. Źródlanej) w grupach 15 osobowych lub     w innych lokalizacjach podanych uczestnikom co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Uczestnicy szkolenia otrzymują: materiały szkoleniowe (płytę CD z prezentacją), teczkę filcową, notatnik, długopis oraz Pen-Drive, certyfikat udziału w szkoleniu, lunch i serwis kawowy.

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

ANKIETA

HARMONOGRAM SZKOLEŃNOWOŚĆ

Zapraszamy do udziału w szkoleniach. JSC Consulting Jadwiga Szatkowska