Powiatowy konkurs z zakresu bioróżnorodności

Stoiska z tradycyjnym pieczywem, pysznymi miodami, serami, rękodziełem, a także przepiękne kwiaty, drzewka, krzewy. Giełda Rolnicza w Łącku co roku gromadzi mnóstwo osób, ale tym razem odwiedzających było rekordowo dużo.

Z samego rana nastąpiło uroczyste otwarcie Giełdy. Starosta Płocki Mariusz Bieniek życzył wszystkim gościom wielu wrażeń. Staroście towarzyszyli Wicestarosta Iwona Sierocka oraz członkowie Zarządu Powiatu: Paweł Bogiel, Paweł Jakubowski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Płocku Adam Sierocki wraz z Radnymi oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Płocku. Stoisko Starostwa cieszyło się ogromną popularnością.

Na uczestników wydarzenia czekały liczne atrakcje na stoisku zorganizowanym przez Powiat Płocki. W ramach projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku Działanie 5.4 Ochrona bioróżnorodności”, zorganizowano konkursy, quizy oraz wystawy utrzymane w tematyce ochrony bioróżnorodności Powiatu Płockiego.

Miłym akcentem, który zaskoczył organizatorów, była szeroka wiedza mieszkańców na temat walorów przyrodniczych i środowiskowych. Dorośli i młodzież bez problemu odpowiadali na pytania dotyczące wyszukanych ciekawostek w przedmiotowym zakresie, zaś dzieci swoje spostrzeżenia na temat otaczającego je środowiska przenosiły za pomocą pędzla, farb i kredek, tworząc wizję otaczającej je przyrody.

Cieszy fakt, iż temat dotychczas mało popularny, jakim jest świadomość środowiska przyrodniczego, w którym się funkcjonuje, budzi powszechne zainteresowanie, co w przyszłości zapewne przełoży się na dbanie o otaczającą faunę i florę.

Impreza potrwała do późnych godzin popołudniowych.