Dzień w gminie Łąck. Atrakcje, piękne miejsca, wyjątkowi ludzie

Środa, 5 czerwca, upłynęła mieszkańcom gminy Łąck w towarzystwie redaktorów z Radia Płock FM. To nowy cykl Radia, który ma przybliżyć płocczanom i turystom urokliwe miejscowości położone w pobliżu miasta.

Radiowcy już od rana rozstawili swój namiot w pobliżu Urzędu Gminy, wzbudzając zainteresowanie przechodniów. Słuchaczy Radia przywitał Wójt Gminy Łąck Zbigniew Białecki, który opowiedział o gminie i jej atrakcjach.

Wóz transmisyjny Radia przez cały dzień przemieszczał się po różnych miejscowościach gminy. Szczegóły można znaleźć m.in. na profilu Facebookowym Radia Płock FM: https://www.facebook.com/radioplockfm/

Jednym z ważniejszych miejsc, które odwiedzili redaktorzy, była Wyłuszczarnia Nasion w Łącku. Miało tu miejsce otwarcie stałej wystawy „Wokół nasion”.

Wystawę tę, we współpracy merytorycznej z Nadleśnictwem Łąck, przygotował Powiat Płocki. To już druga stała ekspozycja zorganizowana w ramach projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego”, współfinansowanego
w ramach Osi Priorytetowej V Gospodarka przyjazna środowisku Działania 5.4 Ochrona bioróżnorodności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Czytaj więcej