Festyn ekologiczny „Różnorodność biologiczna to życie”

„Różnorodność biologiczna to życie” pod takim hasłem 29 września 2018 roku w Wyszogrodzie Starosta Płocki Mariusz Bieniek zorganizował dla mieszkańców Powiatu Płockiego oraz turystów festyn ekologiczny. Organizacja festynu to kolejne z wielu zadań zrealizowanych w ramach projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego” współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej V Gospodarka przyjazna środowisku Działania 5.4 Ochrona bioróżnorodności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.

W ramach festynu zorganizowany został między innymi konkurs piosenki ekologicznej w następujących kategoriach:

 1. konkurs indywidualny – 3 kategorie wiekowe tj.

I kategoria – przedszkole i klasy I-III

II kategoria – klasy IV – VI

III kategoria – klasy VII i wyższe

 1. konkurs zespołowy.

Wykonywane przez uczestników utwory nawiązywały do przyrody i ekologii. Jury w swojej ocenie zwracało uwagę na: dobór repertuaru, interpretację i ogólny wyraz artystyczny.

Okazało się, że poziom wokalny uczestników był bardzo wysoki i zachwycił nie tylko jury, ale także publiczność i organizatorów.

Komisja konkursowa w składzie: Paweł Bogiel – muzyk, nauczyciel muzyki, Radny Powiatu Płockiego, Damian Kłosiński – muzyk, aktor i trener, Michał Ciosek – muzyk, didżej, wodzirej nagrodziła następujące osoby:

1.Laureaci konkursu indywidualnego:

I kategoria wiekowa: przedszkole, klasy I-III

 • Brzezińska Nikola – Przedszkole w Wyszogrodzie

 II kategoria – klasy IV – VI szkoły podstawowej

 • Oliwia Smulska – uczennica Szkoły Podstawowej w Wyszogrodzie
 • Weronika Latarska – Wokalista Zespołu UKUDEMIA działającego przy 64 Artystycznej Drużynie Harcerskiej Zośka i Alek w Małej Wsi
 • Marta Rosa – reprezentuje Zespół Pieśni i Tańca Dzieci Ziemi Łąckiej.

 Wyróżnienia otrzymali:

 • Oliwia Gozdur – Wokalista Zespołu UKUDEMIA działającego przy 64 Artystycznej Drużynie Harcerskiej Zośka i Alek w Małej Wsi
 • Natalia Kopczyńska – Wokalista Zespołu UKUDEMIA działającego przy 64 Artystycznej Drużynie Harcerskiej Zośka i Alek w Małej Wsi
 • Maria Żmudowska – reprezentuje Zespół Pieśni i Tańca Dzieci Ziemi Łąckiej

 III kategoria wiekowa: klasy VII i  wzwyż

 • Maciej Bohdan – uczeń Szkoły Podstawowej w Radzanowie
 • Joanna Bohdan solistka Zespołu „Anioły” z Zagroby
 • Natalia Grzelak – uczennica Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Kanigowie

 Wyróżnienie otrzymała:

 • Julia Wujcik – uczennica Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie.
 1. Laureaci w kategorii wykonawcy zespołowi:

Komisja ze względu na wysoki poziom artystyczny zespołów postanowiła nagrodzić wszystkich występujących, przyznając im nagrody główne.

LAUREATAMI ZOSTALI:

 1. Grupa Wokalna „Przedszkolaki” z Przedszkola Samorządowego w Wyszogrodzie. Opiekun artystyczny: Smółka Sylwia.
 2. Zespół Wokalny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Nowym Kanigowie. Opiekun artystyczny: Maciej Dondzik.
 3. Chór Szkoły Podstawowej w Wyszogrodzie. Opiekun artystyczny: Beata Krzemińska.
 4. GRUPA „PRZYJACIELE” z Zespołu Szkół Nr 3 w Zagrobie. Opiekun artystyczny: Joanna Perka.
 5. UKUDEMIA działająca przy 64 Artystycznej Drużynie Harcerskiej Zośka i Alek w Małej Wsi. Opiekun artystyczny: Ewa Dębska.
 6. GRUPA ART z Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie. Opiekun artystyczny: Katarzyna Kamińska.
 7. Zespół „Anioły” z Zagroby. Opiekun artystyczny: Katarzyna Bohdan.
 8. Zespół Pieśni i Tańca Dzieci Ziemi Łąckiej. Opiekun artystyczny: Wiesław Stańczak.

Nagrody uczestnikom wręczali: Mariusz Bieniek – Starosta Płocki, Jan Boszko – Burmistrz Miasta i Gminy Wyszogród, Apolinary Gruszczyński – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Paweł Mariusz Bogiel – Radny Powiatu Płockiego.

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Nagrodą główną dla laureatów indywidualnych była wieża hi-fi, osobom wyróżnionym w konkursie indywidualnym przyznano zegarki sportowe, natomiast zespołom wręczono nagłośnienie.

Festiwal był także okazją do przedstawienia informacji m.in.:

 1. na temat projektu, który dofinansowany został z Funduszy Europejskich pn. ”Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenia negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego”,
 2. odbył się wykład nt. „Turystyka na obszarach Natura 2000. Żyj w zgodzie z naturą”,
 3. nie zabrakło warsztatów i stoisk promocyjno/edukacyjnych dotyczących różnorodności biologicznej tj.
 • warsztaty nt. roli owadów zapylających w przyrodzie, ochrony rodzimych gatunków, regulacji rzek i produktów ekologicznych, Natury 2000 – jako naszej szansy, różnorodności biologicznej łąk i pól, itd.
 • konkursy plastyczne nt. „Kolorowy zawrót głowy” dla dzieci i młodzieży.
 • konkurs wiedzy nt. „Co wiemy o różnorodności biologicznej swojej miejscowości/regionu?”,
 • turniej gier planszowych pn. „Przyroda wokół nas”;
 • gra terenowa pn.„Przestrzeń wokół nas i jej różnorodność biologiczna” z wykorzystaniem GPS-ów,
 1. przygotowano wystawy dotyczącej różnorodności biologicznej nt.:
 • wirydarz Polski – rajski ogród ziół i kwiatów,
 • bioróżnorodność Powiatu Płockiego,
 • flora, fauna i krajobraz powiatu płockiego – Wystawa fotograficzna,
 • ścieżki przyrodniczo – edukacyjne na terenie powiatu płockiego,
 • „Baza turystyczna obszarów Natura 2000 i w sąsiedztwie”,
 1. były gry i zabawy edukacyjne oraz konkursy wiedzy o zwierzętach i roślinach,
 2. prezentacje artystyczne pn. „O przyrodę dbamy, bo wszyscy ją kochamy!” – konkurs piosenki ekologicznej, którego głównym celem była popularyzacja wśród dzieci i młodzieży treści ekologicznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ochronę bioróżnorodności oraz prezentacja umiejętności artystycznych dzieci i  młodzieży z terenu powiatu płockiego,
 3. promowano szlaki turystyczne utworzone w ramach projektu – miłośnikom pieszych wędrówek polecano spacer po zmodernizowanych ścieżkach nordic walking w miejscowości Brwilno, Sikórz i Cierszewo, amatorom wycieczek rowerowych szlaki rowerowe północny i południowy, a sympatykom turystyki wodnej spływ kajakiem po rzece Skrwa.

W ramach festynu lokalne Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich przygotowało stoiska nt. Bioróżnorodność i regionalizm – czyli rola społeczności lokalnych w prowadzeniu aktywności pozarolniczej na terenach wiejskich.

Miłośnicy zwierząt mieli okazję przyjrzeć się z bliska m.in. gadom, które przyjechały z Płockiego Ogrodu Zoologicznego, w ramach ekspozycji Mini ZOO.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty nt. „Jak zbudować domki dla owadów zapylających?. Prowadzono także doradztwo indywidualne nt. „Jak założyć ogród miododajny”.

W związku z tym, że jest już jesień, organizatorzy przypomnieli także uczestnikom, aby podczas zbliżającej się zimy  dokarmiali te gatunki ptaków, które nie odlatują do ciepłych krajów, i właśnie podczas mrozów potrzebują naszej pomocy. Dlatego też w konkursach można było wygrać karmniki dla ptaków.

Festyn ekologiczny zorganizowany został we współpracy z Fundacją „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem”.

Więcej informacji: http://powiat-plock.pl/wiadomosci/2282-festyn-ekologiczny-roznorodnosc-biologiczna-to-zycie