Nowa wystawa w Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej

W minioną sobotę przedstawiciele Powiatu Płockiego Mariusz Bieniek – Starosta Płocki, Apolinary Gruszczyński – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Dorota Zakrzewska – Dyrektor Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Krzysztof Olejnicki – Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich wraz z przedstawicielami Muzeum Mazowieckiego w Płocku Oddział Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej Tomaszem Kordalą Zastępcą Dyrektora Muzeum Mazowieckiego w Płocku, Zdzisławem Leszczyńskim Kierownikiem Oddziału Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej oraz Janem Boszko Burmistrzem Miasta i Gminy Wyszogród otworzyli nową ekspozycję w Muzeum.

Wystawa pt. „Wisła” to kolejne zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego” współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej V Gospodarka przyjazna środowisku Działania 5.4 Ochrona bioróżnorodności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Szerokie zbiory historyczne Muzeum Wisły w Wyszogrodzie zostały poszerzone o stałą ekspozycję akwarystyczną flory i fauny Wisły. Wystawa wyposażona została w akwarium o pojemności około tysiąca litrów, stanowiące ilustrację żywej rzeki, jak również w eksponaty oraz mapę z naniesionymi szlakami utworzonymi w ramach ww. projektu.

Efekt finalny nie pozostawia wątpliwości, iż nowopowstała ekspozycja akwarystyczna flory
i fauny rzeki Wisły w połączeniu z dotychczasowym zbiorem Muzeum, przyciągnie kolejne rzesze turystów i mieszkańców ziemi mazowieckiej.

Wykonawcą  wystawy był Aleksander Niweliński właściciel firmy ANDRIAS z Płocka.

Już niebawem Powiat zorganizuje kolejną wystawę w ramach ww. projektu. W ramach nawiązanej współpracy z Nadleśnictwem Łąck powstanie stała ekspozycja pt. „Wokół Nasion” w obiekcie Wyłuszczarni Szyszek w Łącku.

Więcej informacji: http://powiat-plock.pl/wiadomosci/2283-nowa-wystawa-w-muzeum-wisly-srodkowej-i-ziemi-wyszogrodzkiej