Sęp płowy został pacjentem zmodernizowanego schroniska dla dzikich zwierząt w Miszewie Murowanym!

„Modernizacja schroniska dla dzikich zwierząt w Miszewie Murowanym” jest jednym z zadań projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływana ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie Powiatu Płockiego” przeprowadzanego przez Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Starostwa Powiatowego w Płocku. Zmodernizowany ośrodek pozwala przyjąć zdecydowanie większą ilość zwierząt, a także w profesjonalny sposób zadbać o zdrowie swoich pacjentów. Czytaj dalej Sęp płowy został pacjentem zmodernizowanego schroniska dla dzikich zwierząt w Miszewie Murowanym!

PODSUMOWANIE KONKURSU EKOLOGICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU POWIATU PŁOCKIEGO – II etap

Konkurs realizowany był w ramach zadania pn.: „Organizacja i przeprowadzenie konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu oraz promocja Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działanie 5.4 „Ochrona bioróżnorodności”.

Czytaj dalej PODSUMOWANIE KONKURSU EKOLOGICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU POWIATU PŁOCKIEGO – II etap