Spacerkiem po turystycznych atrakcjach Powiatu Płockiego

To jedno z najważniejszych przedsięwzięć tej kadencji Samorządu Powiatu Płockiego, a na pewno najważniejsze, jeśli chodzi o ochronę bogactwa przyrodniczego naszego regionu. W środę, 11 lipca, część dotychczas zrealizowanych w ramach tego przedsięwzięcia zadań mogli zobaczyć także dziennikarze.

Chodzi o dofinansowany z funduszy unijnych projekt „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie Powiatu Płockiego”. Od 2016 r. realizuje go Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Starostwa Powiatowego w Płocku w partnerstwie z Nadleśnictwami Płock i Łąck. Na projekt składają się działania obejmujące zarówno kwestie turystyki i ekologii, jak i edukacji. W sumie jest to kilkanaście zadań, a ich wartość opiewa na prawie 3,2 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wynosi blisko 2,5 mln zł.

Do tej pory, a prace przewidziane są do 2019 roku, zrealizowane zostały m.in. następujące zadania:

  • Organizacja 140 km nowych tras turystycznych wzdłuż brzegów Wisły: szlak północny Brwilno – Wyszogród, szlak południowy Nowy Duninów – Płock – Gąbin; szlaki zostały wyposażone w energetyczne drzewka OZE (w Wyszogrodzie i w Soczewce), lunety obserwacyjne, infrastrukturę turystyczną, nieodpłatne wypożyczalnie rowerów czy tablice dydaktyczne
  • Wytyczenie szlaku turystycznego w Dolinie Skrwy na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego
  • Stworzenie stanowisk lęgowych dla chronionych i rzadkich gatunków awifauny i fauny
  • Utworzenie portalu edukacji ekologicznej http://ekoinicjatywa-powiatplock.pl/
  • Utworzenie aplikacji na tablety i smartfony, która zawiera mapy wytyczonych w ramach projektu szlaków
  • Zaprojektowanie i założenie lasu dendrologicznego na terenie Nadleśnictwa Łąck
  • Modernizacja schroniska dla dzikich zwierząt w Miszewie Murowanym

Starosta Płocki Mariusz Bieniek zaprosił lokalnych dziennikarzy, by – za ich pośrednictwem – pokazać wszystkim mieszkańcom naszego pięknego regionu wybrane zadania. – Nieustannie się rozwijamy, inwestujemy w nowe przedsięwzięcia, które mają sprawić, że Ziemią Płocką zachwycą się kolejne rzesze turystów, ale i sami mieszkańcy – zauważa Starosta Mariusz Bieniek. –  Znane powiedzenie mówi, że cudze chwalimy, a swego nie znamy. Bardzo chcielibyśmy zmienić ten sposób myślenia, bo naprawdę mamy się czym szczycić. Jest w naszym powiecie tyle wspaniałych atrakcji, tak piękne miejsca i, przede wszystkim, mnóstwo fantastycznych ludzi, że naprawdę możemy stać się turystyczną perełką na mapie województwa i całego kraju.

Objazdowa konferencja rozpoczęła się w schronisku dla dzikich zwierząt w Miszewie Murowanym, które prowadzi Nadleśnictwo Płock. W ramach zadania zbudowano tam woliery, budki lęgowe i karmniki dla ssaków. Ponadto prace obejmowały zorganizowanie i wyposażenie punktu weterynaryjnego. Zmodernizowana lecznica jest zaopatrzona w stół operacyjny i narzędziowy, lampy, stojaki, klatki transportowe i do przetrzymywania zwierząt wymagających opieki. Pomaga się tu zwierzętom, by mogły wrócić do swojego naturalnego środowiska.

Po schronisku oprowadzał dziennikarzy Nadleśniczy Nadleśnictwa Płock Zbigniew Suchodolski, któremu towarzyszyli Starosta Mariusz Bieniek, Wicestarosta Iwona Sierocka, Dyrektor Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Starostwa Powiatowego w Płocku Dorota Zakrzewska oraz jej zastępca Krzysztof Olejnicki. Oczy cieszył pięknie zagospodarowany teren, ale serca wszystkich skradły przebywające tam zwierzęta: dzik, jelonek, wiewiórki, bocian, warchlaki i inne.

Wyjątkowym gościem jest tu sęp płowy, który trafił do ośrodka w ostatnim czasie. Na wycieńczonego ptaka, który na terytorium Polski występował przeszło 100 lat temu, natrafiono na obszarze Leśnictwa Mościska. Padlinożercę szybko przetransportowano do schroniska i natychmiast objęto odpowiednią opieką.

Sępy płowe objęte są ścisłą ochroną, a ostatni ich lęg na terytorium naszego kraju został odnotowany w 1914 roku w Pieninach. W poprzednich latach można było zaobserwować pojedyncze przypadki podróżowania sępów płowych nad Europą Centralną i Wschodnią, w tym również nad Polską, natomiast nie kończyły się one zatrzymaniem na dłuższy czas. Pojawienie się tego gatunku ptaka można uznać za sensację ornitologiczną.

Kolejnym punktem na trasie była wiata wypoczynkowa na szlaku północnym w Zakrzewie. Wcześniej, z racji kiepskiej pogody, wycieczka udała się jednak na pyszne ciasto i kompot do Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie, któremu przewodzi Dyrektor Iwona Paradowska – Olkowska. Starosta Mariusz Bieniek podkreślił, że o kompot czy wodę może tu poprosić każdy spragniony turysta czy mieszkaniec, który korzysta ze szlaku.

Ostatnim punktem był Wyszogród, gdzie dziennikarze mogli zobaczyć tablice edukacyjne z pięknymi zdjęciami ptaków, które żyją w naszym powiecie, a także sprawdzić lunety obserwacyjne usytuowane na wzgórzu z widokiem na Wisłę. Oczywiście można było przyjrzeć się z bliska drzewku OZE oraz rowerom, których wypożyczenie – co ważne – nic nie kosztuje.

Bardzo ciekawie było w Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej, po którym oprowadzał Dyrektor Zdzisław Leszczyński. Tutaj też została zaprezentowana dziennikarzom aplikacja na tablety i smartfony.

Następnym punktem była wycieczka tramwajem wodnym po Wiśle. – To naprawdę wspaniała atrakcja dla całych rodzin – podkreślił Starosta Mariusz Bieniek. – Serdecznie zachęcam do korzystania z naszych szlaków i wszystkich ciekawych miejsc, które przygotowaliśmy. Jesteśmy dla ludzi i działamy dla ludzi. Państwa zadowolenie będzie dla nas największą nagrodą

W trakcie realizacji, w ramach projektu, są jeszcze m.in.: utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji nad Jeziorem Łąckim Dużym, modernizacja szlaków turystyczno-rekreacyjnych Nadleśnictwa Płock, szkolenia dla mieszkańców Powiatu Płockiego w zakresie edukacji ekologicznej oraz prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000, zaprojektowanie i organizacja wystawy „Wokół Nasion” w Wyłuszczani Szyszek w Łącku.

Galeria zdjęć dostępna tutaj