PODSUMOWANIE KONKURSU EKOLOGICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU POWIATU PŁOCKIEGO – II etap

Konkurs realizowany był w ramach zadania pn.: „Organizacja i przeprowadzenie konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu oraz promocja Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działanie 5.4 „Ochrona bioróżnorodności”.

Czytaj dalej PODSUMOWANIE KONKURSU EKOLOGICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU POWIATU PŁOCKIEGO – II etap

Ekologiczne inwestycje w powiecie

Powiat Płocki od 2016 roku realizuje projekt pn. „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie Powiatu Płockiego” w partnerstwie
z Nadleśnictwami Płock i Łąck. Wartość projektu opiewa na prawie 3,2 mln zł, unijne dofinansowanie wynosi 2,5 mln zł.

Czytaj dalej Ekologiczne inwestycje w powiecie