Konkurs fotograficzny rozstrzygnięty. Oto laureaci!

W piątek 9 czerwca, w Leśniczówce Brwilno, miało miejsce uroczyste wręczenie nagród dla laureatów ekologicznego konkursu fotograficznego, zorganizowanego przez Powiat Płocki.

W wydarzeniu wzięli udział m.in. Starosta Płocki Mariusz Bieniek wraz z dyrekcją Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Starostwa Powiatowego w Płocku. Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, zgłoszonych zostało blisko 480 prac fotograficznych!

Czytaj dalej Konkurs fotograficzny rozstrzygnięty. Oto laureaci!

Szkolenia dla mieszkańców powiatu płockiego w zakresie edukacji ekologicznej oraz prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000

Wykonawca szkolenia JSC Consulting Jadwiga Szatkowska zaprasza w imieniu Starosty Płockiego mieszkańców powiatu płockiego na szkolenie pn. „Szkolenia dla mieszkańców powiatu płockiego w zakresie edukacji ekologicznej oraz prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000”

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działanie 5.4 „Ochrona bioróżnorodności”. Czytaj dalej Szkolenia dla mieszkańców powiatu płockiego w zakresie edukacji ekologicznej oraz prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000

Szkolenia dla pracowników Starostwa Powiatowego oraz pracowników Urzędów Gmin w zakresie edukacji ekologicznej i obszarów Natura 2000

Wykonawca szkolenia JSC Consulting Jadwiga Szatkowska zaprasza w imieniu Starosty Płockiego pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego powiatu płockiego na szkolenie pn. „Szkolenia dla pracowników Starostwa Powiatowego oraz pracowników Urzędów Gmin w zakresie edukacji ekologicznej i obszarów Natura 2000”

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działanie 5.4 „Ochrona bioróżnorodności”.

Czytaj dalej Szkolenia dla pracowników Starostwa Powiatowego oraz pracowników Urzędów Gmin w zakresie edukacji ekologicznej i obszarów Natura 2000