Konkurs fotograficzny rozstrzygnięty. Oto laureaci!

W piątek 9 czerwca, w Leśniczówce Brwilno, miało miejsce uroczyste wręczenie nagród dla laureatów ekologicznego konkursu fotograficznego, zorganizowanego przez Powiat Płocki.

W wydarzeniu wzięli udział m.in. Starosta Płocki Mariusz Bieniek wraz z dyrekcją Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Starostwa Powiatowego w Płocku. Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, zgłoszonych zostało blisko 480 prac fotograficznych!

Powiat Płocki już od dłuższego czasu bardzo mocno angażuje się w sprawy ekologiczne i środowiskowe regionu. Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizuje istotny projekt pn. „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenia negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie Powiatu Płockiego”. Przy współpracy z Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, udało się przeprowadzić ciekawą inicjatywę, jaką niewątpliwie był konkurs fotograficzny skierowany do uczniów szkół podstawowych i średnich zamieszkujących teren Powiatu Płockiego.

Zrealizowano go w ramach zadania pn.: Organizacja i przeprowadzanie konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu oraz promocja Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działanie 5.4 „Ochrona bioróżnorodności” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.

Głównym założeniem konkursu była próba wzbudzenia i rozwinięcia zainteresowania przyrodą, w szczególności krajobrazem Powiatu Płockiego, a także kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska wśród dzieci i młodzieży. Powiat Płocki aktywnie uczestniczy w wydarzeniach, których charakter pozwala na poszerzenie wiedzy dotyczącej regionu wśród jego mieszkańców. Tego typu inicjatywy dają możliwość wzięcia czynnego udziału w promocji regionu i ekologii, a wszystko za sprawą prac konkursowych, które poprzez ogólny dostęp stają się przyrodniczą wizytówką powiatu.

Uczestnicy konkursu zostali podzieleni na dwie kategorie wiekowe: szkoły podstawowe oraz szkoły średnie. Tematyka prac również została wskazana i składała się ze zdjęć krajobrazu, fauny i flory. Dodatkowo uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w konkursie indywidualnym, jak również i zespołowym, gdzie rywalizacja toczyła się o bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe, także dla szkół. Ostatecznie do puli konkursowej wpłynęło 479 prac fotograficznych. Jury przyznało 18 nagród indywidualnych w dwóch kategoriach wiekowych oraz 6 nagród zespołowych, z których 3 zasiliły szkoły podstawowe i kolejne 3 szkoły średnie. Ponadto zdecydowano o 30 wyróżnieniach, a każdy z uczestników – bez względu na zajęte miejsce – mógł liczyć na pamiątkowy dyplom.

W piątek 9 czerwca, w Leśniczówce Brwilno, miało miejsce uroczyste podsumowanie konkursu. Wzięli w nim udział: Mariusz Bieniek – Starosta Płocki, Iwona Marczak z Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej, Zbigniew Suchodolski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Płock oraz przedstawiciele Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Starostwa Powiatowego w Płocku na czele z Dyrektor Dorotą Zakrzewską i Zastępcą Dyrektora Krzysztofem Olejnickim. Laureaci konkursu indywidualnego otrzymali nowoczesne smartfony i tablety, natomiast zwycięzcy w konkursie drużynowym zasilili swoją szkołę w nowe telewizory oraz aparaty fotograficzne. Autorzy 30 wyróżnionych fotografii również mogli liczyć na cenne nagrody, w ich przypadku były to dyski zewnętrzne.

LAUREACI KONKURSU INDYWIDUALNEGO:

Kategoria: szkoły podstawowe

Kategoria tematyczna: flora

•          I miejsce

Piotr Tomaszewski – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brudzeniu Dużym,

Tytuł pracy: „Kaczeniec w ogrodowym oczku wodnym”

•          II miejsce

Hanna Korzeniewska – Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Nr 3 im. TPD w Zagrobie

Tytuł pracy: „Kwiatostan sosny”

•          III miejsce

Hubert Rajewski – Publiczna Szkoła Podstawowa w Cieślach

Tytuł pracy: „Konwalie leśne”

 

Kategoria tematyczna: fauna

•          I miejsce

Dawid Kłosiński – Szkoła Podstawowa im. W.H. Gawareckiego w Małej Wsi

Tytuł pracy: „Karmienie”

•          II miejsce

Jakub Kacprzak – Szkoła Podstawowa im. W.H. Gawareckiego w Małej Wsi

Tytuł pracy: „Czarny”

•          III miejsce

Wiktor Śmigrodzki – Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Siecieniu

Tytuł pracy: „Wiewiórka”

 

Kategoria tematyczna: krajobraz

•          I miejsce

Adam Konrad Dutkowski – Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego w Wyszogrodzie

Tytuł pracy: „Magia Zachodzącego Słońca”

•          II miejsce

Martyna Chrząszczewska – Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Nowym Kamieniu

Tytuł pracy: „Widok z tarasu”

•          III miejsce

Weronika Lewandowska –  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Słubicach

Tytuł pracy: „Krajobraz nad Wisłą”

 

LAUREACI KONKURSU INDYWIDUALNEGO:

Kategoria: szkoły średnie

 

Kategoria tematyczna:  flora

•          I miejsce

Dominika Kopyt – Zespół Szkół Specjalnych w Goślicach

Tytuł pracy: „Wiosenne kwiaty”

•          II miejsce

Aleksandra Bartkowska – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drobinie

Tytuł pracy: „Dmuchawce, latawce”

•          III miejsce

Bartosz Gawski – Zespół Szkół Specjalnych w Goślicach

Tytuł pracy: „W promieniach wiosennego słońca”

 

Kategoria tematyczna: fauna

•          I miejsce

Dawid Kuc – Zespół Szkół Specjalnych w Goślicach

Tytuł pracy: „Dzięcioł w kuźni”

•          II miejsce

Kamil Fersz – Zespół Szkół Specjalnych w Goślicach

Tytuł pracy: „Tarczówka rudonoga”

•          III miejsce

Anna Kamińska – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drobinie

Tytuł pracy: „Co w trawie szumi”

 

Kategoria tematyczna: krajobraz

•          I miejsce

Kuba Krzemiński – Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie

Tytuł pracy: „Przyroda w XXI w.”

•          II miejsce

Damian Górecki – Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie

Tytuł pracy: „Wyszogród nad Wisłą”

•          III miejsce

Ewelina Kosmecka – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drobinie

Tytuł pracy: „Uroki mojej miejscowości”

 

LAUREACI KONKURSU ZESPOŁOWEGO:

Kategoria: szkoły podstawowe

 

•          I miejsce

Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego w Wyszogrodzie

Tytuł pracy: „Wisła – rzeka, która zachwyca”

•          II miejsce

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Nr 3  im. TPD w Zagrobie

Tytuł pracy: „Zachód nad Wisłą w Płocku”

•          III miejsce

Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Nowym Kamieniu

Tytuł pracy: „Złapany z ukrycia”

Kategoria:  szkoły średnie

•          I miejsce

Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie

Tytuł pracy: „Przyroda w XXI w.”

•          II miejsce

Zespół Szkół Specjalnych w Goślicach

Tytuł pracy: „Bobry”

•          III miejsce

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drobinie

Tytuł pracy: „Mrówki w akcji”

 

Wyróżnienia w konkursie ekologicznym dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Płockiego:

 

Kamila Lewandowska – Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego w Wyszogrodzie; Tytuł pracy:  Las bukowo-dębowy

Klaudia Kamińska – Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego w Wyszogrodzie; Tytuł pracy: Morwowa aleja

Bartosz Bartosiak – Szkoła Podstawowa im. Ks. K. Wyszyńskiego w Nowym Duninowie; Tytuł pracy: Mgła o zachodzie słońca

Magdalena Górecka – Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Zągotach; Tytuł pracy: Wysepka na stawie

Magdalena Zielińska – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Słubicach; Tytuł pracy: Przyroda w sadzie

Klaudia Wolińska – Szkoła Podstawowa w Świniarach; Tytuł pracy: Wróbel

Agata Makoska – Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Nowym Kamieniu; Tytuł pracy: Odwiedziny leśnego przyjaciela

Julia Lewandowska – Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Bielsku; Tytuł pracy: Gruchające gołąbki

Klaudia Pólkowska – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brudzeniu Dużym; Tytuł pracy: Piękno BPK

Maciej Bohdan – Szkoła Podstawowa w Radzanowie; Tytuł pracy: Sójka

Agata Szczypińska – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brudzeniu Dużym; Tytuł pracy: Bioróżnorodność Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego

Wiktoria Malejko – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Słubicach; Tytuł pracy: Krajobraz powiatu płockiego

Dominika Zaniewska – Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego w Wyszogrodzie; Tytuł pracy: Dziki

Mateusz Nowak – Publiczna Szkoła Podstawowa w Cieślach; Tytuł pracy: Bocian

Izabela Grzybowska – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Słubicach; Tytuł pracy: Biedronkowe gniazdo

Patryk Bentlejewski – Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach; Tytuł pracy: Łoś

Paweł Walczak – Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Bielsku; Tytuł pracy: Zaskroniec

Patryk Wenderlich – Szkoła Podstawowa im. Ks. K. Wyszyńskiego w Nowym Duninowie; Tytuł pracy: Ważka na drzewie

Mateusz Kociemski – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brudzeniu Dużym; Tytuł pracy: Zwiewna piękność

Magdalena Pawlikowska – Szkoła Podstawowa im. ppor. Emilii Gierczak w Łącku; Tytuł pracy: Z kroplą rosy

Karolina Zajfert – Publiczna Szkoła Podstawowa w Cieślach; Tytuł pracy: Muchomor czerwony

Anna Jagodzińska – Szkoła Podstawowa im. J. Pawła II w Starej Białej; Tytuł pracy: Wierzby nad Wierzbicą

Maja Matczak – Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Bielsku; Tytuł pracy: Piękno natury

Weronika Majewska – Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Nr 3  im. TPD w Zagrobie; Tytuł pracy: Smardz jadalny

Filip Jakubowski – Szkoła Podstawowa w Bodzanowie; Tytuł pracy: Konwalia majowa

Bartłomiej Boszko – Publiczna Szkoła Podstawowa w Cieślach; Tytuł pracy: Bniec biały

Wiktoria Wieczorek – Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Gąbinie; Tytuł pracy: Wiewiórka

Krystian Wiśniewski – Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Nr 3  im. TPD w Zagrobie; Tytuł pracy: Bażant

Wiktoria Sobiecka – Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Gąbinie; Tytuł pracy: Oblaczek granatek

Filip Kopeć – Publiczna Szkoła Podstawowa w Cieślach; Tytuł pracy: Płynie Wisła